Tots els escrits de magimòrfica_Black
magimòrfica_Black
He escrit 26 comentaris
Tinc 1 fanfictions i 4 de capítols

 Quan la fama se t' empassa
 -> Els pols oposats s' atrauen (7 com.)
 -> Ràbia, enveja i que els bombin! (5 com.)
 -> Nova vida amb velles essències (1 com.)
 -> Torna l' amor, torna la pau (2 com.)