Homo homini lupus de Agatha Black
Avatar Escrit per Agatha Black
 Estil: Comèdia  Classificació: Apta
 Descripció: Mini fanfiction pel concurs Fanfictception, basat en la fanfiction "Caradot" de marta_ginny
 Número d'entrades: 5

 -> 1: Carpe diem (7 com.)
 -> 2: Extra muros (7 com.)
 -> 3: Deus ex machina (7 com.)
 -> 4: Do ut des (5 com.)
 -> 5: Tabula rasa (7 com.)