Escenes inèdites de la segona Pel·lícula de Harry Potter

Escena del decors:

Examen sobre ell.

Quidditch: Durant el partit de Quidditch
Pau Parra: Pau Parra nou estudiant.
MagicRàpid: Harry i el Ron descobreixen el secret de Flich.